Thăm quan nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2

Trong hai ngày 7-8/7/2022, Trung tâm Giáo dục và Phát triển Việt Nam (CED) phối hợp cùng với Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương, đã tổ chức cho 11 bạn sinh viên ưu tú đạt học bổng “Năng lượng tương lai - AES Future Energy Scholarship 2022” cùng 3 giảng viên, đến từ [...]

By |2022-07-12T09:59:33+00:00July 12th, 2022|Các hoạt động, Kết nối nghề nghiệp|Comments Off on Thăm quan nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2

Tập huấn Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và Kỹ năng từ chối hiệu quả (11.4.2021)

Công ty TNHH AES-TKV Mông Dương đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) về việc tài trợ 20 suất học bổng Năng Lượng Tương Lai – AES-VCM Energy Future Scholarship cho sinh viên (ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh) đang theo học các [...]

By |2021-08-09T08:06:40+00:00August 9th, 2021|Các hoạt động, Kết nối nghề nghiệp, Tập huấn kỹ năng mềm|Comments Off on Tập huấn Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và Kỹ năng từ chối hiệu quả (11.4.2021)

Phỏng vấn học bổng Năng lượng tương lai 2020-2021

Công ty TNHH Điện Lực AES Mông Dương đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) về việc tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên (ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh) đang theo học các ngành điện, tự động hóa và nhiệt [...]

By |2021-08-10T03:25:57+00:00July 20th, 2021|Các hoạt động, Kết nối nghề nghiệp, Tập huấn kỹ năng mềm|Comments Off on Phỏng vấn học bổng Năng lượng tương lai 2020-2021

HỌC BỔNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI – FUTURE ENERGY SCHOLARSHIP NĂM HỌC 2020-2021

Công ty TNHH AES-TKV Mông Dương đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) về việc tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên (ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh) đang theo học các ngành điện, tự động hóa và nhiệt lạnh, Viện [...]

By |2021-08-10T03:42:15+00:00July 10th, 2021|Các hoạt động, Kết nối nghề nghiệp, Tập huấn kỹ năng mềm|Comments Off on HỌC BỔNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI – FUTURE ENERGY SCHOLARSHIP NĂM HỌC 2020-2021

Triển khai chương trình học bổng Năng lượng tương lai năm 2020-2021

Ngày 20-21/7/2020, đại diện AES, CED đã làm việc với lãnh đạo lãnh đạo trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; lãnh đạo trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội; và lãnh đạo trường Đại học Điện Lực để triển khai năm thứ 4 của của chương trình [...]

By |2021-08-30T04:50:59+00:00July 6th, 2021|Các hoạt động, Kết nối nghề nghiệp, Tập huấn kỹ năng mềm|Comments Off on Triển khai chương trình học bổng Năng lượng tương lai năm 2020-2021

Tập huấn kỹ năng thuyết trình

Ngày 31/5/2020, các bạn sinh viên trong chương trình học bổng Năng Lượng Tương Lai năm học 2019-2020 từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Điện Lực đã được CED cùng các chuyên gia tổ chức chương trình tập huấn, thực hành kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết [...]

By |2021-08-10T03:55:55+00:00May 12th, 2021|Các hoạt động, Kết nối nghề nghiệp, Tập huấn kỹ năng mềm|Comments Off on Tập huấn kỹ năng thuyết trình

Tập huấn kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và kỹ năng từ chối hiệu quả

Ngày 7/6/2020, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra buổi thứ 2 của loạt bài học kỹ năng mềm dành cho 20 bạn sinh viên được nhận học bổng Năng Lượng Tương Lai năm học 2019-2020 (15 bạn sinh viên đến từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội và 5 bạn [...]

By |2021-08-10T03:53:07+00:00May 10th, 2021|Các hoạt động, Kết nối nghề nghiệp, Tập huấn kỹ năng mềm|Comments Off on Tập huấn kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và kỹ năng từ chối hiệu quả

Lễ trao Học bổng Năng Lượng Tương Lai 2019-2020

Ngày 26/11/2019, Công ty TNHH Điện Lực AES-TKV Mông Dương và Trung tâm Giáo dục và Phát triển phối hợp với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Điện Lực tổ chức buổi giao lưu chia sẻ thông tin và lễ trao học bổng năm thứ hai cho 20 bạn sinh [...]

By |2021-08-10T08:13:19+00:00January 4th, 2021|Các hoạt động, Kết nối nghề nghiệp, Tập huấn kỹ năng mềm|Comments Off on Lễ trao Học bổng Năng Lượng Tương Lai 2019-2020

20 sinh viên xuất sắc nhận Học bổng Năng Lượng Tương Lai 2019 – 2020

Sau 2 vòng tuyển chọn và phỏng vấn trực tiếp đã có 20 gương mặt xuất sắc được nhận học bổng Năng Lượng Tương Lai đến từ trường Đại học Điện lực (EPU) và trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST). Ngày 23 và 24 tháng 9, Hội đồng tuyển chọn bao gồm đại [...]

By |2019-09-30T04:31:37+00:00September 30th, 2019|Kết nối nghề nghiệp, Tập huấn kỹ năng mềm|Comments Off on 20 sinh viên xuất sắc nhận Học bổng Năng Lượng Tương Lai 2019 – 2020

HỌC BỔNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI NĂM 2019 – 2020

Với mục tiêu chuẩn bị lực lượng lao động cho ngành năng lượng tại Việt Nam thông qua việc cung cấp học bổng và hỗ trợ cần thiết cho sinh viên tài năng tham gia vào các lĩnh vực điện / điện tử, Công ty TNHH AES-TKV Mông Dương hợp tác với Trung tâm Giáo [...]

By |2019-08-13T08:03:27+00:00August 13th, 2019|Kết nối nghề nghiệp, Tập huấn kỹ năng mềm|Comments Off on HỌC BỔNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI NĂM 2019 – 2020
Go to Top