ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 đang theo học ngành Điện của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Điện lực và sinh viên khoa Hóa của trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội; Có tài năng và thể hiện sự đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành điện.

ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH ĐIỆN
Nhà máy điện Mông Dương tài trợ cho chương trình này.
TÀI NĂNG - ĐAM MÊ - QUYẾT TÂM

Thể hiện được tài năng, sự đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành Điện qua thư xin cấp học bổng theo mẫu.

VƯỢT QUA PHỎNG VẤN

Vượt qua vòng phỏng vấn do Ban tuyển chọn gồm đại diện của Công ty TNHH AES-TKV Mông Dương.

SINH VIÊN CHIA SẺ...

Cảm nghĩ của Sinh viên về chương trình học bổng được hỗ trợ