Giới thiệu chung về học bổng STEM

Mục đích của chương trình nhằm thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán (STEM). Chương trình  hỗ trợ các chi phí giáo dục đại học cho các sinh viên học các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ, trang bị kỹ năng cần thiết giúp các em theo đuổi ngành học và nghề nghiệp trong các lĩnh vực này sau khi ra trường. Chương trình sẽ lựa chọn và hỗ trợ các sinh viên tài năng, có đam mê theo đuổi và làm việc trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ khác:

Học bổng sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính tương đương 600 USD mỗi năm (số tiền này được quy ra tiền Việt và chuyển cho sinh viên 3 lần trong 1 năm). Ngoài hỗ trợ tài chính, chương trình còn hỗ trợ nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho sinh viên trong chương trình học bổng thông qua các chương trình tập huấn kỹ năng, giao lưu, câu lạc bộ, học tiếng Anh, các chương trình tình nguyện, chương trình định hướng việc. Các chương trình này trang bị các kỹ năng mềm, kiến thức chuyển môn và các kỹ năng cần thiết khác giúp các em sẵn sàng tham gia thị trường lao động sau khi ra trường.

Yêu cầu của chương trình học bổng: Học bổng này sẽ hỗ trợ các em sinh viên trong suốt quá trình học tập. Các sinh viên được nhận học bổng phải duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0  trở lên trong suốt quá trình nhận học bổng, và tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo của chương trình.

Ngoài chương trình học bổng Năng Lượng, Trung tâm còn có các chương trình học bổng dành cho nữ sinh. Để biết thêm thông tin về các chương trình học bổng cho nữ sinh, xem tại: http://www.hocbongnusinh.com

Trung tâm sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ cho những học bổng này để thu hút và tạo thêm nguồn nhân lực chất lượng làm việc trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong tương lai.